STEROWNIKI

SOFTMASTER

Nowoczesny mikroprocesorowy sterownik z wgranym oprogramowaniem,
z możliwością zmiany nastaw przez INTERNET!W połaczeniu z WEB Conector' em można zdalnie sterować systemem bez dodatkowego programu. Wystarczy połączyć się z Internetem. Można wtedy poddać analizie dane i zlokalizować awarię, niezależnie od miejsca, w którym podłączymy się do Internetu.

Jest wtedy możliwość zdalnego przeprogramowania sterownika, czy załadowania nowszej wersji programu. Poprzez skrzynkę e-mail lub system sms można otrzymywać zdalnie meldunki o awarii. Dostępne są w ten sposób następujące informacje:

 • aktualna przewodność,
 • stan urządzenia,
 • aktualne dane techniczne lub robocze urządzenia.

Rozbudowany system konfiguracyjny sterownika daje olbrzymie możliwości realizacji różnych trybów pracy urządzenia.

SOFTMASTER – wszystkie typy:

 • wyświetlacz LCD dwulinijkowy,
 • styk – zbiorczy sygnał zakłócenia,
 • programowalne wyjście 0/4 – 20 mA,
 • łącze RS 232 lub RS 485 dla połączenia z Internetem poprzez WEB Connector
      lub dla przeprogramowania sterownika przy pomocy laptopu,
 • lista ostatnich 20 błędów z określeniem czasu ich zaistnienia,
 • zabezpieczenie dostępu do programu przez hasło,
 • programowalny sterownik dla pompki dozującej, dozowanie sterowane sygnałem z wodomierza impulsowego.

SOFTMASTER ROE dla odwróconej osmozy:

 • zakres pom. dla przewodności 0,1 – 50.000 μS/cm,
 • automatyczna lub ręczna kompensacja wpływu temperatury na przewodność,
 • kalibracja sondy przewodności,
 • monitoring wartości granicznych przewodności max i min wraz z przekaźnikami,
 • pomiar temperatury PT 100 – zakres 0 – 99ºC,
 • wejścia dla czujników cieśn. min., max., zabezpieczenia silnika pompy,
      przepływu min. koncentratu, funkcji STOP, 2 dla impulsów z wodomierza kontaktowego
      lub turbinki, czujnika poziomu (np. w zbiorniku),
 • wejście analogowe 4-20 mA dla pomiaru ciśnienia (tylko z kartą LKS 2002),
 • do dyspozycji styki bezpotencjałowe – zawór na wejściu, zawór permeatu,
      zawór płuczący, 2xpompa, by pass, alarm i programowalne wyjście funkcyjne,
 • ustawialny czas płukania, czas pomiędzy płukaniami, rodzaj płukania,
 • sterowanie załączaniem osmozy poprzez poziomy wody w zbiornku lub ręczne,

SOFTMASTER MMP dla zmiękczaczy:

 • 2 programy dodatkowe (np. automat. dopełnianie zb.solanki, zawór dodatkowy),
 • alarm – brak solanki, solanka o niskim stężeniu, przelew solanki,
 • sterowanie dezynfekcją solanki (tylko z kartą DEI2002),
 • możliwość współpracy z automatycznym miernikiem twardości Testomat,
 • praca naprzemienna lub równoległa 2 kolumn (wkrótce i dla układu 3-filtrowego),
 • sterowanie objętościowe, czasowe, jakościowe (we współpracy z Testomatem),

AKCESORIA

 • oprogramowanie na PC dla wygodnego konfigurowania sterownika,
 • WEB Connector z kablami łaczeniowymi dla RS 232, ISDN, Ethernet,
 • sondy pomiaru przewodności (dla SOFTMASTER ROE).

Napięcie zasilania : 24V lub 115V lub 230V, 50-60 Hz
Stopień ochrony IP 65
wymiary : sz. x wys. x gł. 270 x 295 x 130 mm

SOFTMASTER ROE

Nowoczesny sterownik dla odwróconej osmozy.
W obudowie identycznej jak sterownik Softmaster MMP. Wyświetlacz LCD.

FUNKCJA ROE 1 ROE 2 ROE 3
Zawór wejściowy x x x
Zawór wyjściowy – permeat x x x
1 pompa x x x
2 pompy (praca naprzemienna)o x x
2 pompy (praca równoległa) ox x
Zawór płuczący (koncentrat) x x x
Zawór na by-passie x
Program dodatkowy / Wyjście meldunkowe x S / x
Program dodatkowy 2 x
CDI x
Pompa dla 2go stopnia S
Płukanie bez pompy x x x
Płukanie permeatem x x x
Płukanie okresowe x x x
Płukanie od jakości x x x
Wejście dla impusów z wodomierza x x
Wejście dla wodomierza turbinowego x x
Dozowanie x x x
Wejście czujnika za wysokiego ciśnienia wody na wejściu x x x
Wejście czujnika za niskiego ciśnienia wody na wejściu x x x
Wejście czujnika za małego przepływu koncentratu x x
Wejście górnego poziomu wody w zbiorniku x x x
Wejście dolnego poziomu wody w zbiorniku x x x
Wejście STOP x x x
Wejście zabezpieczenia silnika x x x
Wejście przelewu x
Wejście: awaryjne dopełnianie zbiornika przez by pass RO x
Przewodność permeatu x x x
Stała celi pomiarowej 0,01 – 5,0 0,01 – 5,00,01 – 5,0
Przewodność wody surowej x
Przewodność za II stopniem / CDI x
Zakres pomiarowy przewodności 0 – 49,9 0 – 49,9 0 – 49,9
Pomiar temperatury PT 100 x x x
Kompensacja temperaturowa x x x
Złacze RS 232 x o o
Złącze RS 488 / 485 o o
Wyjscie 4 – 20 mA o o o
Wyjście 12V x x
Wejście 20 mA ciśnienie o o o
Zegar o o
Historia usterek x x x
Wyjście przekaźnikowe ALARM x* x x
Zasilanie 230V – 115V – 24V x x x
Zasilanie 230 V z wyjściem 24V o o
Wersja do wbudowania x x x
Wersja naścienna x x x

SOFTMASTER MMP

Nowoczesny, mikroprocesorowy sterownik dla zmiękczaczy, dekarbonizacji i filtracji z wgranym oprogramowaniem z możliwością zmiany nastaw przez INTERNET!
W obudowie identycznej jak sterownik Softmaster ROE.

FUNKCJA MMP 1 MMP 2 MMP 3
Urządzenie jednofiltrowe x x x
Urządzenie dwufiltrowe praca naprzemienna x x x
Urządzenie dwufiltrowe praca równoległa x x
Urządzenie dwufiltrowe praca w rzędzie x x
Urządzenie trójfiltrowe x
Głowice x x x
Zestaw zaworów sterowanych elektrycznie
Zestaw zaworów sterowanych z zewnątrz x
Zestaw zaworów sterowanych rozdzielaczem pilotowym x x x
Ilość stopni regeneracji 8 8 8
Ilość programów dodatkowych 1 2
Dodatkowe zawory robocze (odcinające) 2 2 3
Wejście impulsów z wodomierza 1 2 2
Wejście dla wodomierza turbinowego x x
Sterowanie dozowaniem x x
Wyzwalanie reg.przez Testomat x x x
Wyzwalanie reg. Czasowe x x x
Wyzwalanie reg. Objętościowe x x x
Opóźnienie w wyzwoleniu regeneracji x x x
Regeneracja przed czasem x x x
Regeneracja przed pracą x x x
Wejście STOP x x x
Kontrola poziomu solanki x x x
Kontrola napełnienia zbiornika solanki x
Licznik regeneracji x x x
Kontrola zaworów x x
Kontrola przez Testomat x x
Dezynfekcja o o o
Złącze RS 232
Złącze RS 485/488 x o o
Wyjście 12V x x
Wejście 20 mA o o o
Zegar o o o
Historia usterek x x x
Historia statusu x x x
Przekaźnik-wyjście ALARM x x x
Zasilanie 230 V – 115 V – 24 V x x x
Zasilanie 230 V / Wyjście 24V x x
Wersja do wbudowania x x x
Wersja naścienna x x x
Przekaźnikowe wyjścia 5 8 8
Wyjście impulsowe x x
Wejścia cyfrowe 4 8 8
Wejścia impulsowe (wodomierz, turbina) 1 2 2
Wejścia analogowe max. 3 6 6

ROE Mini NEOMERIS

Nowoczesny mikroprocesorowy sterownik do RO.
Wiele możliwości za minimalną cenę.

Dane techniczne:

 • wyświetlacz LCD dwulinijkowy,
 • zakres pomiarowy dla przewodności 0 – 100 lub 0 – 1000 μS/cm,
 • automatyczna lub ręczna kompensacja wpływu temperatury na przewodność,
 • kalibracja sondy przewodności,
 • pomiar temperatury PT 100 – zakres 0 – 99ºC,
 • wejścia:
      sondy przewodności,
      czujnika temperatury,
      czujnika ciśnienia min., max.,
      funkcji STOP,
      poziomu wody w zbiorniku permeatu MIN / MAX,
 • wyjścia:
      pompa wody zasilającej,
      zawór na wejściu wody zasilającej,
      zawór płuczący,
      alarm lub odrzut złego permeatu,
      opcja – RS 232 LUB 4-20 mA,
 • ustawialny czas płukania,
 • sterowanie załączaniem osmozy poprzez poziomy wody w zbiorniku,
 • zabezpieczenie dostępu do programu przez hasło,
 • wyjście 0(4) – 20 mA (opcja),
 • łącze RS 232 (opcja).

AKCESORIA dodatkowe:

 • oprogramowanie na PC wraz z osprzętem dla wygodnego konfigurowania sterownika,
 • sonda 2-elektrodowa do pomiaru przewodności LMIZ 3/1,0:
  • przyłącze Dn 32
  • zakres 0….500 lub 0….3000 μS/cm
  • 0….50°C
  • stała celi 1,01/cm
 • wyjście 0(4) – 20 mA
 • wyjście RS 232

ROZDZIELACZ   PILOTOWY   PVH - PVP

Rozdzielacz pilotowy jest to zawór sterujący sprzęgnięty z silnikiem nastawczym. Jest on stosowany w automatycznie pracujących instalacjach uzdatniania wody z indywidualnymi zaworami. Za pomocą silnika nastawczego możliwe jest w ciągu 1 obrotu nastawienie 4 różnych położeń sterowniczych zaworu sterującego (płukanie wsteczne, regenerowanie, wymywanie i praca). Rozdzielacz pilotowy jest sterowany przez sygnały elektryczne z programatora (układ sterowania w zależności od ilości, od jakości wzgl. od czasu). Sterowanie poszczególnych zaworów membranowych w instalacji uzdatniania wody jest możliwe przez przełącznik przemienny lub impulsowy. Przy uruchamianiu tarczę sterującą rozdzielacza pilotowego można obrócić ręcznie w żądane położenie sterownicze. Możliwe wykonania na 230V i 24V.

 • Rozdzielacz pilotowy PVH   – na wodę do 8 bar lub powietrze do 4,5 bar, NO (normalnie otwarte).
 • Rozdzielacz pilotowy PVH4 – na powietrze do 8 bar, zawory NC (normalnie zamknięte).
 • Rozdzielacz pilotowy PVP   – na powietrze do 8 bar, zawory NO (normalnie otwarte).
 • Rozdzielacz pilotowy PVP4 – na powietrze do 8 bar, zawory NC (normalnie zamknięte).

Ilość zaworów membranowych możliwych do wysterowania: 4
Wersja z dodatkową tarczą 5
Wersja z 2 dodatkowymi tarczami 6

Dane techniczne

Przyłącze sieciowe: 230 V/50-60 Hz lub 24V/50-60 Hz
Pobór mocy: ok. 5 VA
Rodzaj ochrony: IP 44
Wymiary: wys. x szer. x gł. = 125 x 120 x 220 mm
Masa: 1,6 kg

Położenie PVH Stan filtra Otwarte zawory
4 Praca 1 + 2
- - 2 + 3
1 Płukanie wsteczne 3 + 4
- - 4 + 5
2 Regeneracja 5 + 6
3 Wymywanie 6 + 1

Przyłącza zaworowe są przewidziane dla podłączenia węża z twardego nylonu o średnicy wewnętrznej 4 mm i średnicy zewnętrznej 6 mm

MVE 100
MVD 100

Sterowniki mikroprocesorowe do instalacji demineralizacji

OPIS DZIAŁANIA

Układ sterowania MVE 100 dla instalacji jednoliniowej i MVD 100 dla instalacji dwuliniowej stosowane są do sterowania różnych procesów w instalacjach do pełnej demineralizacji wody. Proces wymywania na końcu regeneracji może być sterowany zgodnie z wyborem, w zależności od czasu albo w zależności od przewodności.

RODZAJE STEROWANIA (dla złóż współprądowych, zawieszonych, UPCORE)

 1. W zależności od ilości
  W połączeniu z wodomierzem impulsowym po zużyciu nastawionej ilości czystej wody następuje regeneracja wyczerpanej linii produkcyjnej.

 2. W zależności od jakości
  W połączeniu z zainstalowanym przyrządem do pomiaru przewodności regeneracja wyczerpanej linii produkcyjnej następuje po przekroczeniu granicznej wartości przewodności.

 3. W zależności od jakości i ilości
  W połączeniu z zainstalowanym przyrządem do pomiaru przewodności regeneracja wyczerpanej linii produkcyjnej przeprowadzana jest albo po przekroczeniu wartości granicznej albo w połączeniu z wodomierzem impulsowym po zużyciu nastawionej ilości czystej wody.

 4. W zależności od czasu
  Na wszystkie opisane wyżej procesy sterowania można nałożyć dodatkowo priorytetowe wyzwalanie regeneracji w zależności od czasu. Niezależnie od stanu linii produkcyjnej następuje wyzwolenie regeneracji w określonym czasie nastawialnym w zakresie 1-14 dni.

Rozpoczęcie regeneracji
Wyzwolenie regeneracji następuje zgodnie z wybranym procesem sterowania w zależności od ilości, od czasu, lub od jakości. Dodatkowo istnieje możliwość wywołania regeneracji za pomocą ręcznego przycisku lub zdalnego łącznika. Regeneracja rozpoczyna się od filtra kationowego. Filtr anionowy może być uruchomiony równocześnie z włączeniem, podczas przebiegu albo po skończeniu regeneracji filtra kationowego.

Kontrola zjawiska przeciwjonów
Kiedy z instalacji nie jest pobierana czysta woda, to powoli wzrasta przewodność wody. Przy tym procesie znanym jako zjawisko przeciwjonów może nastąpić przekroczenie zadanej wartości przewodności mimo, że instalacja nie jest jeszcze wyczerpana. Dlatego przed rozpoczęciem regeneracji linia powinna być wymyta lub poddana cyrkulacji wody. Spowoduje to obniżenie przewodności i zapobiegnie przedwczesnemu wyzwoleniu regeneracji.

Płukanie wsteczne
Pierwszym stopniem regeneracji jest z reguły wsteczne płukanie filtra kationowego. Może ono być nastawiane na okres 1 do 99 minut.

Zasysanie chemikaliów
Drugim stopniem regeneracji jest z reguły zasysanie chemikaliów. Może ono być nastawione na okres od 1 do 99 minut. Dozowanie chemikaliów do regeneracji odbywa się różnymi metodami, które można podzielić na metodę zależną od ilości i metodę zależną od czasu.

Powolne przemywanie
Trzecim stopniem regeneracji jest z zasady powolne przemywanie filtra. Na tym stopniu przez filtr płynie tylko woda napędowa lub rozcieńczająca. Może on być ustalany w zakresie między 1 i 99 minut.

Szybkie mycie
Czwartym stopniem regeneracji jest z zasady szybkie mycie filtra. Może ono być ustalone w zakresie między 1 i 99 minut. W przypadku filtra anionowego istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia wymywania po osiągnięciu zadanej przewodności wody czystej. Jeżeli graniczna wartość przewodności nie zostanie osiągnięta w zadanym czasie, pojawia się meldunek zakłócenia „16. Schnellwaschzeit > ... Min” (16. Czas mycia szybkiego > ... min). Alternatywnie możliwa jest praca ze stałym zadanym czasem mycia szybkiego. W tym przypadku po upływie tego czasu następuje sprawdzenie wartości pomiarowej przewodności. Dlatego konieczne jest zapewnienie, aby sonda pomiarowa przewodności była omywana przez wodę przemywającą. Ewentualnie może być konieczne zainstalowanie dodatkowej sondy i za pomocą programu dodatkowego wprowadzenie przełączania sond podczas wymywania.

Przemywanie końcowe
Po stopniu regeneracji „mycie szybkie” i osiągnięciu zadanej jakości wody czystej filtr zostaje przestawiony w położenie pracy. Dla polepszenia jakości wody czystej bez dodatkowej straty wody do płukania istnieje możliwość włączenia stopnia przemywania końcowego. Na tym stopniu woda jest przepompowywana w obrębie instalacji dotąd, aż osiągnięta zostanie zadana wartość przewodności.

Licznik regeneracji
Układy sterowania wyposażone są w licznik regeneracji. Po naciśnięciu przycisku wskazana zostaje liczba wykonanych regeneracji.

Zatrzymanie regeneracji
Za pomocą zewnętrznego styku możliwe jest wstrzymanie regeneracji lub zatrzymanie jej przebiegu.
Przykład: Brak ciśnienia sterowania podczas regeneracji.

Podłączenie rejestratora
Dla wskazań zdalnych lub dla dokumentowania wartości pomiarowych przewodności istnieje możliwość podłączenia urządzeń o wejściu prądowym 0-20 mA lub 4-20 mA. W tym celu urządzenie musi być wyposażone w kartę wtykową dla rejestratora.

Dokumentowane są następujące parametry:

 • aktualna przewodność w obu liniach produkcyjnych,
 • praca/rezerwa,
 • przebieg regeneracji,
 • zakłócenia.

POMIAR PRZEWODNOŚCI
Układy sterowania są wyposażone w przyrząd do pomiaru przewodności. W układzie sterowania 2-drogowym typu MVD 100 są dwa wejścia sond, które w stałym cyklu przełączane są na przemian na przyrząd do pomiaru przewodności znajdujący się w układzie sterowania (takt 4...24-sekundowy).

Wskazania na panelu przednim:
Przy pracy normalnej w okienku wskaźnikowym wskazywana jest przewodność elektryczna w linii znajdującej się w pracy. W instalacjach 2-drogowych z układem sterowania MVD 100 wskazywana jest również przewodność w linii znajdującej się w rezerwie. W instalacjach z zainstalowanym wodomierzem wskazywana jest ponadto ilość będącej do dyspozycji wody czystej. Jeżeli linia będąca w fazie pracy jest płukana albo włączona jest w niej cyrkulacja wody, to na wskaźniku ukazuje się na przemian wskazanie „Betrieb/Spülen” (praca/płukanie). W przypadku MVD 100 ukazuje się wskazanie „Reserve/Spülen” (rezerwa/płukanie), jeżeli płukanie lub cyrkulacja występuje w linii będącej w rezerwie. Jeżeli podczas regeneracji przebieg programu zostanie zatrzymany przez wyłącznik zewnętrzny, to będzie się ukazywało na przemian wskazanie „Hold/Reg” (zatrzymanie/regeneracja). Podczas regeneracji jednej linii wskazywany jest aktualny stopień regeneracji filtra.


Wyjścia napięciowe:
2 rozdzielacze pilotowe (zawory centralnego sterowania), zawór roboczy, pompa obiegowa, zawór kwasowy i zawór ługowy
Obciążenie styków maks 2 A obciążenia omowego. Napięcie przyłączowe odpowiada sieciowemu napięciu przyłączowemu.

Wyjścia bezpotencjałowe:
Program dodatkowy kationowy, program dodatkowy anionowy, zawór napełniający kwasowy, zawór napełniający ługowy, alarm, program biegnie
Obciążenie zestyków maks 240 V, 2 A obciążenia omowego

Wyjścia napięciowe:
4 rozdzielacze pilotowe (centralne zawory sterujące), 2 zawory robocze, 2 pompy obiegowe, zawór kwasowy i zawór ługowy, obciążenie zestyków maks 2 A obciążenia omowego.
Napięcie przyłączowe odpowiada napięciu przyłączowemu sieci.

Wyjścia bezpotencjałowe:
Program dodatkowy kationowy, program dodatkowy anionowy, zawór napełniający kwasowy, zawór napełniający ługowy, alarm, program biegnie.
Bezpotencjałowe wyjście stykowe, obciążenie styków maks 240V, 2 A obciążenia omowego.